NqV8NWZcMGVcMqN4MWt9NatdMSMkyCYhADAsx6J=
MASIGNCLEANSIMPLE101

SOAL ULANGAN FISIKA LISTRIK STATIS KELAS 9 SMP

SOAL ULANGAN FISIKA LISTRIK STATIS KELAS 9 SMP

  SOAL ULANGAN LISTRIK STATIS SMP KELAS 9

Petunjuk Pengerjaan:

1. Soal Terdiri dari 15 soal pilihan Ganda
2. Bacalah soal dengan teliti
3. Pilihalh jawaban yang menurut anda paling tepat dan benar
4. Apabila ada soal atau tulisan yang salah silahkan laporkan kepada pengawas ujian
5. tuliskan jawaban anda beserta caranya di selembar kertas kosong
6. waktu pengerjaan 60 menit
7. Teliti dan periksa kembali jawaban anda sebelum dikumpulkan kepada pengawas
8. kumpulkan lembar jawaban beserta lembar cara pengerjaaan kepada pengawas

Selamat Mengerjakan!

1. Benda yang kelebihan elektron akan bermuatan ....
a.     negatif
b.     netral
c.     positif
d.     positron

2. Muatan yang beredar mengelilingi inti atom disebut ....
a.     elektron
b.     neutron
c.     proton
d.     positron

3. Fiberglass digosok dengan kain sutra digantung dengan tali. Ebonit yang telah digosok dengan bulu binatang didekatkan fiberglass. Interaksi yang benar antara fiberglass dengan ebonit ditunjukkan pada gambar ....

4. Gaya tarik atau gaya tolak antara dua muatan yang saling berdekatan disebut ....
a.     gaya Lorentz
b.     gaya gravitasi
c.     gaya Coulomb
d.     gaya magnet

5. Berikut ini yang bukan gejala listrik statis adalah ....
a.     balon menempel di dinding setelah digosokkan ke rambut
b.     bulu badan tertarik oleh pakaian yang baru saja diseterika
c.     kedua telapak tangan terasa panas setelah saling digosokkan
d.     ujung sisir mampu menarik serpihan kertas setelah digunakan untuk bersisir

6. Sebatang kaca bermuatan positif didekatkan kepala elektroskop yang bermuatan negatif. Pada elektroskop terjadi ….
a.     daun elektroskop bertambah mekar
b.     daun elektroskop menguncup
c.     dinding elektroskop bermuatan positif
d.     bunga api terbentuk antara batang kaca dengan kepala elektroskop

7. Dua muatan masing-masing sebesar 6 × 10-6 C terpisah pada jarak 3 mm. Gaya interaksi yang timbul sebesar ...  (k = 9 × 109 Nm2/C2)
a.     36 N
b.     108 N
c.     3,6 × 104 N
d.     1,08 × 105 N

8. Benda X bermuatan positif dan benda Y bermuatan negatif. Jika kedua benda saling berdekatan maka ....
a.     benda X dan Y akan tarik-menarik
b.     benda X dan Y akan tolak-menolak
c.     benda X menolak benda Y
d.     benda X dan Y tidak terjadi interaksi

9. Beda potensial sebuah baterai pada saat saklar tertutup adalah 6 volt dengan hambatan dalam 0,2 ohm. Jika saklar ditutup sehingga mengalir arus sebesar 10 A, beda potensial saat itu adalah ....
a.     3 V
b.     4 V
c.     5 V
d.     6 V

10. Dua buah muatan yang sejenis dan besarnya sama didekatkan pada jarak ternyata kedua muatan saling menolak dengan gaya F. Agar gaya tolak menjadi 1/16 kali semula, maka jarak kedua muatan harus diubah menjadi . . . .
  1. a.1/4 d
  2. b.1/2 d
  3. d
  4. d
11. Suatu penghantar yang dihubungkan dengan sumber listrik yang beda potensialnya 9 V dapat mengalirkan arus sebesar 6 A. Hambatan penghantar tersebut adalah ....
a.     0,67 ohm
b.     1,5 ohm
c.     3 ohm
d.     54 ohm

12. 240 coulomb muatan listrik mengalir melalui penghantar selama t detik. Apabila besar arus yang timbul 2 ampere. Maka t adalah . . . .
a.     2 menit
b.     4 menit
c.     12 menit
d.     120 menit

 13. 300 coulomb muatan listrik mengalir melalui penghantar selama detik. Apabila besar 
       arus yang timbul 1/2 ampere. Maka adalah . . . .
a.     2 menit
b.     4 menit
c.     12 menit
d.     120 menit
14. Muatan listrik 6000 C mengalir melalui penghantar selama 2 menit. Kuat arus listrik yang melalui penghantar adalah ....
a.     0,5 A
b.     5 A
c.     50 A
d.     500 A

15. Muatan listrik 4.500 C mengalir melalui penghantar selama 15 menit. Kuat arus listrik yang melalui penghantar adalah ....
a.     0,3 A
b.     2 A
c.     3 A
d.     5 A


"Semoga Sukses"
Share This Article :
Admin

avatar
Admin

sama sama ka. semoga bermanfaat

01 November, 2018 10:25
2150015116394843804